Verlof aanvragen

Heeft u vragen
Bel ons (0523) 27 00 54

Verlof

Wanneer u verlof wilt aanvragen buiten vrije dagen en vakanties om, dan moet u daarvoor een formulier Aanvraagformulier_vakantie_en_verlof invullen. Deze is ook te verkrijgen bij de administratie of directie. Hier kunt u terecht met vragen over eventueel verlof.

Wilt u een bezoek aan huisarts, tandarts, orthodontist en dergelijke zoveel mogelijk proberen af te spreken buiten schooltijden?

Hier vindt u de richtlijnen van de gemeente Hardenberg.

Verzuim

Als er sprake is van ongeoorloofd verzuim, dan meldt de school dit aan de leerplicht-ambtenaar van de gemeente Hardenberg.