klankbord groep

Heeft u vragen
Bel ons (0523) 27 00 54

De ARS werkt graag samen met ouders en geeft dit concreet vorm door regelmatig te vergaderen in een klankbord groep. Met regelmaat komen ouders en schoolleider bij elkaar. In de agenda of via de nieuwsbrief worden de data bekend gemaakt.