Nieuws

Heeft u vragen
Bel ons (0523) 27 00 54

Stand van zaken nieuwbouw ARS / De Ontdekking

30 augustus 2021

Schetsontwerp nieuw schoolgebouw in Baalder gereed

HARDENBERG – De plannen voor een nieuw schoolgebouw in de wijk Baalder zijn weer in een nieuw stadium beland. De scholenbesturen van Onderwijsstichting Arcade, Hannah en kinderopvangorganisatie Prokino zijn samen met de gemeente Hardenberg gekomen tot een nieuw schetsontwerp.

Het is de bedoeling dat de bouwwerkzaamheden eind 2022 zullen starten. Een lang gekoesterde wens zal dan uitkomen. In het gebouw zullen gbs ARS, obs De Ontdekking (voorheen obs Baalder) en Prokino worden gehuisvest. Op basis van nieuwe uitgangspunten is men gekomen tot een nieuw schetsontwerp (zie afbeelding). Het gebouw zal volledig voldoen aan de eisen die aan het onderwijs van de 21e eeuw worden gesteld. Over de verkeerssituatie zullen samen met de gemeente nog gesprekken plaatsvinden met de buurt en de omgeving.

 

Ga terug naar Nieuwsoverzicht