Informatie

Heeft u vragen
Bel ons (0523) 27 00 54

Wat zijn onze schooltijden? Wanneer hebben we een vrije dag? Kunnen we gebruik maken van buitenschoolse opvang? Op al deze vragen krijgt u een antwoord op de onderliggende subpagina’s.