Geloof in ontwikkeling!

Heeft u vragen
Bel ons (0523) 27 00 54

Identiteit

In de scholen van Hannah leeft het christelijke geloof en kent daardoor een klimaat van geborgenheid: waarin je wordt gezien, waarin er naar je geluisterd wordt, waarin je wordt beschermd en waarin je Gods liefde mag ervaren.

 

Beslisboom corona
Lees meer

Aanmelden

U kunt uw kind hier aanmelden

Stand van zaken nieuwbouw ARS / De Ontdekking

Schetsontwerp nieuw schoolgebouw in Baalder gereed HARDENBERG – De plannen voor een nieuw schoolgebouw in de wijk Baalder zijn weer in een nieuw stadium beland. De scholenbesturen van Onderwijsstichting Arcade, Hannah en kinderopvangorganisatie...

Lees meer

Video: leren van binnenuit

Hannah

Deze school maakt onderdeel uit van scholengroep Hannah Lees meer

Vacatures

Geen vacatures gevonden