Geloof in ontwikkeling!

Heeft u vragen
Bel ons (0523) 27 00 54

Identiteit

In de scholen van Hannah leeft het christelijke geloof en kent daardoor een klimaat van geborgenheid: waarin je wordt gezien, waarin er naar je geluisterd wordt, waarin je wordt beschermd en waarin je Gods liefde mag ervaren.

Lees meer

Aanmelden

U kunt uw kind hier aanmelden

Website nieuw schoolgebouw in wijk Baalder

Van schetsontwerp naar voorlopig ontwerp naar definitief ontwerp, dat zijn de fases die we doorlopen: het begint ergens op te lijken. Het nieuwe schoolgebouw krijgt vorm. Hopelijk kunnen we binnen afzienbare tijd ook echt gaan bouwen. Zover is het...

Lees meer

Video: leren van binnenuit

Hannah

Deze school maakt onderdeel uit van scholengroep Hannah Lees meer

Vacatures