Vakantie

Heeft u vragen
Bel ons (0523) 27 00 54

Herfstvakantie 17 -2 o1ktober
Sinterklaas 5 december
Kerstvakantie 23 december (middag vrij) -6 januari
Voorjaarsvakantie 27 februari-3 maart
Goede vrijdag en Pasen 7 april-10 april
Meivakantie 24 april-5 mei
Zomervakantie 24 juli-1 september