Tussenschoolse opvang

Heeft u vragen
Bel ons (0523) 27 00 54

Op de ARS is er een Tussenschoolse Opvang (TSO).

Deze is als volgt geregeld:

De kinderen eten in de klas met de eigen juf/meester. Voor of na het eten gaan ze naar buiten waar er toezicht wordt gehouden door TSO-ouders. We hebben een aantal vaste TSO-ouders en deze zijn op een vaste dag in de week aanwezig en krijgen daarvoor een vrijwilligersvergoeding.