Tussenschoolse opvang

Heeft u vragen
Bel ons (0523) 27 00 54

Op de ARS is er een Tussenschoolse Opvang (TSO).

Deze is als volgt geregeld:

De kinderen eten in de klas met de eigen juf/meester. Na het eten gaan ze naar buiten waar er toezicht wordt gehouden door ouders. We hebben een aantal vaste TSO-ouders, deze zijn daarvoor opgeleid, zijn op een vaste dag in de week aanwezig en krijgen daarvoor een vrijwilligersvergoeding. Er wordt een rooster gemaakt waar ieder gezin eens in de 3 a 4 weken op komt te staan. Uw kind mag ook thuis eten. Wilt u wel dat uw kind af en toe meedraait met TSO, dan kunt u een strippenkaart kopen. (25 strippen voor 20 euro, 10 strippen voor 9 euro)

U kunt ook uw kind laten eten op school en het afkopen als u niet in de gelegenheid bent mee te draaien op het rooster. Dit kost dan 100 euro voor een kind in de bovenbouw en 80 euro voor een kind in de onderbouw. Elke 2e en volgende kind krijgt 20 euro korting.

De vrijwilligersvergoeding van de TSO ’ers betalen de ouders jaarlijks vanuit de ouderbijdrage.