Visie op onderwijs

Heeft u vragen
Bel ons (0523) 27 00 54

Visie

We hebben als team een gezamenlijke visie ontwikkeld. In de visie verwoorden we ons inspirerend toekomstbeeld, dus waar uiteindelijk ons verlangen ligt: 

Wij zijn een zich steeds ontwikkelende onderwijsorganisatie die elk aan ons toevertrouwde kind een uitdagende, toekomstgerichte leeromgeving biedt. 

Daarbij sluiten we aan bij de ontwikkeling van het individuele, zelfstandig wordende kind en maken we het bewust van zijn relatie met God. 

Zo werken wij, met ouders als partners, aan christelijk onderwijs en geloofsopvoeding, en blijven we onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om ons onderwijs te verbeteren. 

Missie 

Kernachtig luidt nu onze missie, en dat is waar we voor staan: 

‘Geloof in ontwikkeling’ 

Wat kan de ARS bieden?

Klik hier voor een beknopt overzicht van wat de ARS kan bieden.