Visie op onderwijs

Heeft u vragen
Bel ons (0523) 27 00 54

Visie

De ARS is een lerende onderwijsorganisatie waar kinderen zich ontplooien in een uitdagende, toekomstgerichte leeromgeving. We bereiden kinderen voor op het leven Samen en individueel leren, gaan hand in hand, zowel binnen als buiten de school. 

We sluiten aan bij de ontwikkeling van het individuele, zelfstandig wordende kind. Daarbij hebben we oog voor de kwaliteiten en mogelijkheden van alle kinderen. We ondersteunen de kinderen in het groeien in liefde voor God, in relatie tot zichzelf, de ander en hun omgeving. Dit doen we vanuit een christelijke houding waarin we geloven en leren met een open bijbel.  

De kinderen leren op school zichzelf te ontwikkelen gericht op de toekomst. In deze steeds veranderende wereld is de ARS een hoopvolle plek waar erkenning voor wie je bent een belangrijke plek inneemt. De kinderen ontdekken wat ze kunnen en waar hun talenten liggen.  

Wij werken samen met ouders, als partners, aan christelijk onderwijs en geloofsopvoeding. We blijven onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om ons onderwijs te verbeteren. 

Missie 

Kernachtig luidt nu onze missie, en dat is waar we voor staan: 

‘Geloof in ontwikkeling’ 

Kernwaarden

verbinding – vertrouwen – ontwikkeling – erkenning