Veilige school

Heeft u vragen
Bel ons (0523) 27 00 54

Ons onderwijs zien wij als een gezamenlijke activiteit van school en ouders. Respect voor elkaar, vertrouwen en open en eerlijk met elkaar communiceren zijn daarbij belangrijk. Respect, veiligheid en vertrouwen zijn de basiswaarden in onze school. Voorspelbaarheid en helder geformuleerde verwachtingen rondom gewenst gedrag vormen de basis voor een goed en veilig pedagogisch klimaat. Wij zien een veilig schoolklimaat als wezenlijk voor het gevoel van welbevinden van iedereen die in de school werkt.

Binnen onze organisatie hebben we dan ook personen aangesteld die op bovenstaande zeer bewust toezien. Sjanet is onze vertrouwens-juf en benaderbaar voor leerlingen, ouders en collega’s. Daarnaast werkt Annamarie als anti-pest coördinator.