Aanmelden

Heeft u vragen
Bel ons (0523) 27 00 54

Als u een prettige, professionele en vriendelijke school zoekt voor uw kind en u wilt graag nader kennis maken met ons of informatie opvragen dan kunt u telefonisch of per mail een afspraak maken met ons. U bent van harte welkom!

Ook als u al bekend bent met de ARS en u uw kind graag wilt aanmelden. Loop dan gerust binnen. U kunt ook direct het aanmeldformulier downloaden, invullen en naar de directie verzenden: t.vandengeest@hannahscholen.nl. Met de aanmelding spreekt u uw voorkeur uit voor plaatsing op deze school. Bij deze aanmelding hoort een kennismakingsgesprek tussen de ouders en de directie van de school.

Toelatingsbeleid

Op onze scholen verwelkomen we christenen uit diverse denominaties en kerkelijke gemeenten. Samen weten we ons verloste christenen die leven van genade. Kinderen van ouders die het identiteitsdocument “Geloven in Onderwijs” in woord het gedrag omarmen, zijn welkom op de Hannah scholen.

Van aanmelden naar een definitieve inschrijving

De definitieve inschrijving gebeurt nadat de directie een positief toelatingsbesluit genomen heeft op basis van identiteit en onderwijsbehoeften. U ontvangt dan ook een aanmeldpakket. De formulieren van het aanmeldpakket zijn tevens digitaal te vinden op de website.

Ongeveer 6 weken voordat de leerling start, neemt de desbetreffende leerkracht contact op met de ouders voor een gesprek. De leerkracht stuurt de ouders tevens een vragenlijst om de onderwijsbehoeften van het kind in kaart te kunnen brengen. De leerkracht stuurt de ouders tevens een vragenlijst om de onderwijsbehoeften van het kind in kaart te kunnen brengen.