Leerlingenraad

Heeft u vragen
Bel ons (0523) 27 00 54

Ook leerlingen hebben inspraak in ons onderwijs en de gang van zaken. Niet alleen door kindgesprekken maar ook door de leerlingenraad.

De leerlingenraad vergadert ongeveer 6 keer per schooljaar over verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld: schoolregels, spelletjes en onderwerpen die in het ideeënbusje gestopt worden.

De leerlingenraad bestaat nu uit 8 leerlingen, 2 leerlingen uit groep 5, uit groep 6,uit groep 7 en uit groep 8.